27/11/2020 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tri thức cuộc đời

Tác giả: Kabir - कबीर

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2008 18:09

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tri thức cuộc đời như cốc rượu nồng say
Nhưng không phải ai cũng được uống cốc này
Mà muốn uống, than ôi, ta phải trả
Cho thầy học của chúng ta mọi giá
Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kabir » Tri thức cuộc đời