09/08/2022 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực ký kinh sư chư đệ
寒食寄京師諸弟

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 03:36

 

Nguyên tác

雨中禁火空齋冷,
江上流鶯獨坐聽。
把酒看花想諸弟,
杜陵寒食草青青。

Phiên âm

Vũ trung cấm hoả không trai lãnh,
Giang thượng lưu oanh độc toạ thinh (thính).
Bả tửu khán hoa tưởng chư đệ,
Đỗ Lăng[1] hàn thực thảo thanh thanh.

Dịch nghĩa

Phòng vắng, trời mưa, lại lệnh lửa, nên càng lạnh lẽo,
Ngồi một mình nghe tiếng oanh hót trên sông.
Tay vân vê chén rượu, xem hoa mà tưởng nhớ tới các em,
Ở quê nhà Đỗ Lăng, hẳn là cỏ vẫn xanh?

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Trời mưa cấm lửa, thư phòng lạnh
Trên bến mình ta lắng tiếng oanh
Hoa nở nhớ em nâng chén rượu
Đỗ Lăng hàn thực cỏ xanh xanh
Tác giả làm bài này khoảng năm 785 lúc làm thứ sử Trừ Châu (nay thuộc tỉnh An Huy).

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Quê của tác giả và các em, gần kinh sư, nay ở phía nam thủ phủ Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Hàn thực ký kinh sư chư đệ