07/12/2021 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Pha tuyệt cú
東坡絕句

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 09:44

 

Nguyên tác

雨洗東坡月色清,
市人行盡野人行。
莫嫌犖确坡頭路,
自愛鏗然曳杖聲。

Phiên âm

Vũ tẩy Đông Pha nguyệt sắc thanh,
Thị nhân hành tận dã nhân hành.
Mạc hiềm lạc xác pha đầu lộ,
Tự ái khanh nhiên duệ trượng thanh.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Mưa gội Đông Pha, trăng sáng ngần
Thị dân vắng bặt, rộn thôn dân
Sá chi đầu dốc đường nhô đá
Tiếng gậy ta yêu cứ gõ tràn!
Đông Pha là tên đất ở phía đông thành Hoàng Châu (nay thuộc tỉnh Hà Bắc), nơi Tô Thức bị biếm trích. Cũng trong thời gian này ông lấy hiệu là Đông Pha cư sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Đông Pha tuyệt cú