23/10/2021 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu ca kỳ 1
涼州歌其一

Tác giả: Trương Tử Dung - 張子容

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 19:16

 

Nguyên tác

朔風吹葉雁門秋,
萬里煙塵昏戍樓。
征馬長思青海北,
胡笳夜聽隴山頭。

Phiên âm

Sóc phong xuy diệp Nhạn Môn[1] thâu,
Vạn lý yên trần hôn thú lâu.
Chinh mã trường tư Thanh Hải bắc,
Hồ già dạ thính Lũng Tây[2] đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió bấc thổi lá thu ải Nhạn
Khói bụi mù vạn dặm chòi canh
Chiến mã im nhớ về Thanh Hải
Tiếng Hồ già vi vút Lũng thành.
Có nơi chép bài thơ này khuyết danh.

[1] Nhạn môn quan ở tỉnh Sơn Tây, từ Bắc Kinh nhìn lên phía tây bắc gặp Vạn Lý Trường Thành là ải Nhạn Môn (quan), nằm bên trái của Trương Gia Khẩu (Changchiak'ou). Có người nói Nhạn Môn quan là Ngọc Môn quan (Yumenkuan) nằm cuối Trường Thành về phía tây, gần Đôn Hoàng.
[2] Phần phía tây tỉnh Cam Túc, giáp với Tân Cương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tử Dung » Lương Châu ca kỳ 1