04/12/2021 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành vô đề kỳ 039 - Yên chử phục yên chử
江行無題其三十九-煙渚復煙渚

Tác giả: Tiền Hử - 錢珝

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2014 12:41

 

Nguyên tác

煙渚復煙渚,
畫屏還畫屏。
引愁天末去,
數點遠山青。

Phiên âm

Yên chử phục yên chử,
Hoạ bình hoàn hoạ bình.
Dẫn sầu thiên mạt khứ,
Sổ điểm viễn sơn thanh.

Dịch nghĩa

Bãi nhỏ phủ sương khói rồi lại sương khói phủ bãi nhỏ,
Cảnh đẹp như bình phong vẽ rồi lại như bình phong vẽ cảnh đẹp.
Trên đường đi tới cuối trời đày ải lòng chạnh buồn,
Khi nhìn thấy màu xanh của vài ngọn núi ở xa xa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi sương khói rồi sương khói bãi
Cảnh như tranh lại cảnh như tranh
Cuối trời vài ngọn núi xanh
Chạnh lòng khách trích sầu tình viễn phương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Hử » Giang hành vô đề kỳ 039 - Yên chử phục yên chử