04/10/2023 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ Kiều thắng trận
紙橋勝陣

Tác giả: Trần Ngọc Dư - 陳玉璵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2016 08:44

 

Nguyên tác

紙橋捷報馬如飛,
賊黨魂驚厲指揮。
千古河城多旺氣,
兩番劉將振雄威。
兵戎重事三宣職,
韜略當然一局棋。
舉國一心同敵愾,
平西起色宇舒遲。

Phiên âm

Chỉ kiều tiệp báo mã như phi,
Tặc đảng hồn kinh lại chỉ huy.
Thiên cổ Hà thành đa vượng khí[1],
Lưỡng phiên Lưu tướng[2] chấn hùng uy.
Binh nhung trọng sự Tam Tuyên chức[3],
Thao lược đương nhiên nhất cục kỳ.
Cử quốc nhất tâm đồng địch khái,
Bình Tây khởi sắc vũ thư trì.

Dịch nghĩa

Báo tin thắng trận Cầu Giấy ngựa như bay
Nhờ xự chỉ huy tài tình lũ giặc kinh hồn
Ngàn năm đất Hà Nội có nhiều vượng khí
Hai lần tướng Lưu nổi danh
Việc hệ trọng về quân sự giữ chức Đề đốc Tam Tuyên
Trổ tài thao lược ngày nay như vào bàn đấu cờ
Cả nước một lòng đều lo việc đánh giặc
Việc đánh Tây thắng lợi đưa tin khắp nơi

Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Tin mừng Cầu Giấy ngựa phi nhanh,
Điều khiển tài tình giặc thất kinh.
Muôn thuở Hà thành còn vượng khí,
Hai phen Lưu tướng nổi uy danh.
Tam Tuyên chức trọng tài quân sự,
Thao lược cờ vào cuộc đấu tranh.
Cả nước một lòng chung diệt giặc,
Đánh Tây việc lớn hẳn mau thành.
Cầu Giấy là nơi quân ta phục kích giết Garnier năm 1873 và giết Henry Rivière năm 1883.

Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996
[2] Ý chỉ Lưu Vĩnh Phúc 劉永福, tướng trực tiếp chỉ huy trận Cầu Giấy do Nguyễn Quang Bích tiến cử. Lưu Vĩnh Phúc nguyên là quan chức của nhà Thanh. Về sau sang Việt Nam phục vụ cho triều Nguyễn.
[1] Khí thịnh vượng.
[3] Tức chức Đề đốc Tam Tuyên, một chức vụ trong quân sự do Lưu Vĩnh Phúc đảm nhiệm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Dư » Chỉ Kiều thắng trận