28/05/2024 14:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trịnh phò mã trạch yến động trung
鄭駙馬宅宴洞中

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 19:45

 

Nguyên tác

主家陰洞細煙霧,
留客夏簟青琅玕。
春酒杯濃琥珀薄,
冰漿碗碧瑪瑙寒。
誤疑茅堂過江麓,
已入風磴霾雲端。
自是秦樓壓鄭谷,
時聞雜佩聲珊珊。

Phiên âm

Chủ gia âm động tế yên vụ,
Lưu khách hạ điệm thanh lang can.
Xuân tửu bôi nùng hổ phách bạc,
Băng tương oản bích mã não hàn.
Ngộ nghi mao đường quá giang lộc,
Dĩ nhập phong đặng mai vân đoan.
Tự thị Tần lâu[1] áp Trịnh cốc,
Thời văn tạp bội thanh san san.

Dịch nghĩa

Cái hang tối của chủ nhân mờ mờ hơi khói,
Giữ khách nơi hiên trong sáng tựa ngọc.
Ly nồng hơi rượu thơm mầu hổ phách,
Thức uống lỏng lạnh trong chén biếc bằng mã não.
Cứ tưởng nhầm rằng nhà cỏ ở dưới sông,
Đã bước vào nơi kín gió tới tận chót mây.
Cứ cho là lầu của Tần Mục Công lấn áp hang Trịnh đi,
Thỉnh thoáng có tiếng tạp nhạp kêu lanh canh.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chủ nhân động tối mờ hơi khói,
Khách ngụ hiên hè tựa ngọc lành.
Rượu ngon, ly hổ phách nồng nhạt,
Nước lạnh, chén mã não long lanh.
Tưởng như nhà cỏ dưới đáy nước,
Chắn gió đi vào cõi mây xanh.
Chấp nhận lầu Tần lấn hang Trịnh,
Thoáng nghe lạo xạo, tiếng lanh canh.
(Năm 746)

Lời dẫn: “Minh Hoàng Lâm Tấn công chúa hạ giá Trịnh Tiềm Diệu. Thần Mộc nguyên hữu Liên Hoa động, nãi Trịnh thị cố cung” 明皇臨晉公主下嫁鄭潛曜。神木原有蓮花洞,乃鄭氏故宮。 (Công chúa Lâm Tấn con Đường Minh Hoàng lấy thường dân là Trịnh Tiềm Diệu. Làng Thần Mộc có động Liên Hoa, đó là cái cung cũ của họ Trịnh.)

[1] Lầu mà Tần Mục Công 秦穆公 cho Tiêu Sử 蕭史 và con gái là Lộng Ngọc 弄玉 ở. Theo Lưu Hướng 劉向 đời Hán trong Liệt tiên truyện 列仙傳, Tiêu Sử thời Xuân Thu có tài thổi sáo, tiếng như chim phượng, Tần Mục Công mang con gái là Lộng Ngọc gả làm vợ, cho ở trong lầu phượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trịnh phò mã trạch yến động trung