15/08/2020 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mài gươm

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2018 20:02

 

Đặng Dung
khi mài gươm vào đá
Một vầng trăng
mỏng mỏng
phía chân trời
Hồn tráng sĩ
tan tan
vào sông núi
Thác
ngùi ngùi
đổ
tiếng gươm khua
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Mài gươm