07/03/2021 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đưa tay mò con ốc bươu trong hang

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 07:00

 

anh đưa tay mò con ốc bươu trong hang
con rắn cắn nhầm
vì không biết anh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Anh đưa tay mò con ốc bươu trong hang