11/12/2022 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển cơ
遣姬

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2020 08:38

 

Nguyên tác

蠶懶無心更作絲,
樂天未老別楊枝。
陽臺不是嫌雲雨,
圖得生離勝死離。

Phiên âm

Tàm lãn vô tâm cánh tác ti,
Lạc Thiên vị lão biệt dương chi[1].
Dương Đài bất thị hiềm vân vũ,
Đồ đắc sinh ly thắng tử ly.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tằm lười vô ý nhả tơ,
Lạc Thiên tuy trẻ hững hờ dương chi.
Mây mưa Vu giáp ngại gì,
Chia tay lúc sống hơn khi chết rời.
[1] Bạch Cư Dị 白居易 (tự Lạc Thiên) có một con ngựa để cưỡi thuộc loại lạc mã 駱馬, một loại giống lạc đà nhưng nhỏ hơn và không có bướu, hơn 5 năm đi đây đi đó thưởng hoa xem liễu. Sau vì bị bệnh không cưỡi được nên đem bán, vì vậy mới nói tuy chưa già nhưng phải bái biệt không xem được dương chi nữa. Tô Thức có bài Triêu Vân thi 朝雲詩 (Triêu Vân là người vợ kế của Tô Thức) nói về việc này trong đó có câu: “Bất tự dương chi biệt Lạc Thiên” 不似楊枝別樂天.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Khiển cơ