09/12/2021 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca lá diêu bông

Tác giả: Trường Phi Bảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 13/06/2008 08:18

 

Lời ru con,
buồn mênh mang
Lấy chồng sớm
vỡ mộng vàng bướm ơi!
Thương người
chịu cảnh lẻ loi
Thương tôi cay đắng
phận đời kém may

Đục trong
bến nước mười hai
Đời con gái
theo sông dài trôi xa
Tiếc cho người,
tiếc cho ta
Chữ “duyên”, chữ “nợ”
khéo là oái oăm

Lời ru sau luỹ tre xanh
Và con bướm đã xa cành mù u
Mộng mơ xưa,
nay khước từ
Diêu bông hỡi,
diêu bông hừ...
diêu bông

Giờ tôi tay bế, tay bồng
Tội người tìm lá diêu bông nhỡ nhàng
Người về bóng xế muộn màng
Lời ru sau luỹ tre làng còn ngân

Ầu ơ...
Tình xa
thì lại hoá gần
Tình gần thì lại
ngàn lần hoá xa
(Ai làm cho bướm lìa hoa
Chim xanh nức nở bay qua vườn hồng) (*)

Diêu bông...
ơi hỡi... diêu bông...
* Ca dao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trường Phi Bảo » Bài ca lá diêu bông