23/09/2023 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo thượng
道上

Tác giả: Hoàng Đức Lương - 黃德梁

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2009 19:02

 

Nguyên tác

路遠無盡頭,
古今長歸去。
今人未肯休,
古人在何處。

Phiên âm

Lộ viễn vô tận đầu,
Cổ kim trường quy khứ.
Kim nhân vị khẳng hưu,
Cổ nhân tại hà xứ.

Dịch nghĩa

Đường dài vô cùng tận
Xưa nay luôn luôn là chuyện đi, về
Người hôm nay chưa chịu nghỉ
Người xưa thì đang ở đâu?

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vô cùng tận đường dài
Qua lại, xưa nay ruổi
Chưa nghỉ, người thời nay
Người xưa nào có thấy
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đức Lương » Đạo thượng