22/05/2024 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nét Lào

Tác giả: Xuân Hoàng - Nguyễn Đức Hoàng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2014 10:26

 

Bỗng nhớ bâng khuâng một nét Lào,
Dáng chùa một nét. Nét tay chao,
Đường thêu một nét bay như sóng,
Một nét làn mi khẽ cúi chào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoàng » Nét Lào