25/01/2020 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nét Lào

Tác giả: Xuân Hoàng - Nguyễn Đức Hoàng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2014 10:26

 

Bỗng nhớ bâng khuâng một nét Lào,
Dáng chùa một nét. Nét tay chao,
Đường thêu một nét bay như sóng,
Một nét làn mi khẽ cúi chào.
Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoàng » Nét Lào