03/12/2021 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trầm tuý đông phong - Ngư phu (song điệu)
沉醉東風-漁夫(雙調)

Tác giả: Bạch Phác - 白樸

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 21:33

 

Nguyên tác

黃蘆岸白蘋渡口,
綠楊堤紅蓼灘頭。
雖無刎頸交,
卻有忘機友。
點秋江白鷺沙鷗。
傲殺人間萬戶侯,
不識字煙波釣叟。

Phiên âm

Hoàng lư ngạn bạch tần độ khẩu,
Lục dương đê hồng liệu than đầu.
Tuy vô vẫn cảnh giao,
Khước hữu vong cơ hữu.
Điểm thu giang bạch lộ sa âu.
Ngạo sát nhân gian vạn hộ hầu,
Bất thức tự yên ba điếu tẩu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Phác » Trầm tuý đông phong - Ngư phu (song điệu)