21/05/2024 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phùng Khắc Khoan
馮克寬

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 04/09/2020 18:33

 

Nguyên tác

燕京萬里賦皇葩,
筆陣縱橫辨正邪。
防患難成專對易,
鄭家勢燄異明家。

Phiên âm

Yên kinh vạn lý phú hoàng ba[1],
Bút trận tung hoành biện chính tà.
Phòng hoạn nan thành chuyên đối[2] dị,
Trịnh gia thế diễm dị Minh gia.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Đi sứ Yên kinh vạn dặm xa
Vẫy bút dọc ngang luận chính tà
Hoạn nạn khó phòng, chuyên đối dễ
Thế bừng, họ Trịnh khác Minh gia
[1] Thời xưa khi đi sứ, các sứ thần thường trích dẫn Kinh Thi để đối đáp. Tiến học giải của Hàn Dũ nói: “Thi chính nhi ba” 詩正而葩 (Kinh Thi chính mà đẹp). Do đó Kinh Thi còn được gọi là Ba kinh 葩經.
[2] Khổng Tử nói: “Tụng thi tam bách, thụ chi dĩ chính, bất đạt; sử ư tứ phương, bất năng chuyên đối. Tuy đa, diệc hề dĩ vi?” 誦詩三百,授之以政,不達;使於四方,不能專對。雖多,亦奚以為?(Nếu đọc thuộc ba trăm bài Kinh Thi mà trao quyền bính cho, không làm được thông suốt; giao cho đi sứ bốn phương, không biết ứng đối. Dẫu học nhiều cũng làm được gì?).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Phùng Khắc Khoan