18/01/2022 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897)

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 18:29

 

Nhà nước ba năm mở một khoa,
Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.
Lọng cắm[1] rợp trời, quan sứ đến,
Váy lê quét đất[2], mụ đầm ra.
Nhân tài đất Bắc nào ai đó?[3]
Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà!
Lễ xướng danh khoa thi Đinh Dậu vào ngày 27-12-1987. Đời Nguyễn, ở Bắc Kỳ có hai trường thi hương là trường thi Hà Nội và trường thi Nam Định. Sau khi thực dân Pháp chiếm trường thi Hà Nội, các sĩ tử Hà Nội phải vào thi ở trường thi Nam Định.

Bài thơ này được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Ngữ văn 11 từ 2007 với tiêu đề Vịnh khoa thi hương.

Nguồn:
1. Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936, tr. 54
2. SGK Ngữ văn 11 (tập 1), NXB Giáo dục Việt Nam, 2014
[1] Có bản chép “Cờ kéo”, “Xe kéo”.
[2] Có bản chép là “phết đất”.
[3] Có bản chép “Sao không nghĩ đến điều tu sĩ?” Tu sỉ có nghĩa là đáng hổ thẹn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897)