02/03/2021 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩa mã hoài cựu chủ
義馬懷舊主

Tác giả: Trần Ngọc Dư - 陳玉璵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2016 16:07

 

Nguyên tác

心余避難在山林,
舊馬終懷愛主心。
可嘆有朋亡故舊,
堪羞不及馬情深。

Phiên âm

Tâm dư tỵ nan tại sơn lâm,
Cựu mã chung hoài ái chủ tâm.
Khả thán hữu bằng vong cố cựu,
Kham tu bất cập mã tình thâm.

Dịch nghĩa

Thẹn mình lánh nạn ở trong rừng núi
Con ngựa cũ vẫn chung thuỷ mến chủ cũ
Đáng tiếc những bạn bè quên nghĩa cũ
Thật xấu hổ không bằng con ngựa có tình nghĩa sâu

Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Thẹn mình lánh nạn nơi rừng núi,
Ngựa cũ tìm về mến chủ xưa.
Đáng tiếc bạn bè quên nghĩa cũ,
So cùng ngựa nọ thẹn hay chưa.
Khi làm Tri huyện, tác giả có nuôi một con ngựa. Khi lên chiến khu Tây Bắc có giao lại con ngựa ấy cho một người bạn. Trải qua năm tháng một hôm vì sổng chuồng con ngựa đã tìm về chủ cũ.

Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Dư » Nghĩa mã hoài cựu chủ