15/07/2024 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị đệ
示弟

Tác giả: Chu Di Tôn - 朱彝尊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2019 00:02

 

Nguyên tác

攤書仍不學,
萬事亦徒然。
就市非長策,
躬耕少薄田。
請纓今日事,
作賦幾時傳?
莫效諸兄懶,
蹉跎愧昔年。

Phiên âm

Than thư nhưng bất học,
Vạn sự diệc đồ nhiên.
Tựu thị phi trường sách,
Cung canh thiểu bạc điền.
Thỉnh anh[1] kim nhật sự,
Tác phú kỷ thời truyền?
Mạc hiệu chư huynh lại,
Tha đà quý tích niên.

Dịch nghĩa

Bầy sách ra nhưng không học
Dẫu lo lắng bao nhiêu cũng phí hoài
Ra chợ không phải là kế lâu dài
Đi cày kể cả ruộng xấu cũng hiếm
Việc bỏ học đi lính ngày nay
Thì đến bao giờ làm nổi một bài thơ?
Đừng bắt chước lười biếng như các anh
Lần lữa mãi để thẹn cùng năm tháng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bầy sách nhưng không học
Trăm lo hỏng cả trăm
Chợ ra đâu cách đúng
Cày cuốc không vườn cằn
Còn việc nay ra lính
Biết thơ bao mới làm
Các anh đừng bắt chước
Lần lữa thẹn nhiều năm
[1] Xếp bút tòng quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Di Tôn » Thị đệ