28/03/2023 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu cảm

Tác giả: Giáng Vân - Nguyễn Thị Giáng Vân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 14:15

 

Bầu trời
mầu xám bạc
Những đám rơm xám vàng
Đồng đất mầu nâu ngái
Còn tôi mầu xám tro

Dưới bầu trời mầu mơ
Một trăm cây rơm yên ngủ
Một trăm hơi thở khẽ
Rung động tâm hồn này

Hai mươi năm có lẻ
Tưởng gì mà quay về
Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giáng Vân » Ngẫu cảm