30/06/2022 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sầu - Cưỡng hí vi Ngô thể
愁-強戲為吳體

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2010 19:18

 

Nguyên tác

江草日日喚愁生,
巫峽泠泠非世情。
盤渦鷺浴底心性,
獨樹花發自分明。
十年戎馬暗萬國,
異域賓客老孤城。
渭水秦山得見否,
人經罷病虎縱橫。

Phiên âm

Giang thảo nhật nhật hoán sầu sinh,
Vu Giáp linh linh phi thế tình.
Bàn oa lộ dục để tâm tính,
Độc thụ hoa phát tự phân minh.
Thập niên nhung mã âm vạn quốc,
Dị vực tân khách lão cô thành.
Vị thuỷ Tần sơn đắc kiến phủ,
Nhân kinh bãi bệnh hổ tung hoành[1].

Dịch nghĩa

Cỏ bên ven sông ngày ngày gọi sầu tới,
Vu Giáp lênh đênh như không biết gì tới lòng người đời.
Vũng nước xoáy cò tắm,
Lòng thoả thích, một cây hoa đâm ra tự nó rực rỡ.
Đã mười năm loạn lạc rồi, các nơi đều khổ cả,
Nơi lạ này, người khách mới bên cạnh khu thành cổ.
Sông Vị, núi Tần liệu có thấy được chăng?
Mà giờ người đau yếu, lại thêm hổ dữ tung hoành.

Bản dịch của Nhượng Tống

Cỏ sông ngày ngày khéo gọi sầu
Non Vu lạnh ngắt muốn trêu nhau
Cây một hoa nở ra rực rỡ
Nước xoáy cò lội thấy đục ngầu
Mười năm muôn nước loạn dài mãi
Đất lạ thân già ốm bấy lâu
Sông Vị núi Tần về chẳng được
Người thì mệt lử, hùm nhâu nhâu
(Năm 767)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Ngạn ngữ Trung Quốc: "Hà chính hại ư mãnh hổ" (Quan tham hại dân chẳng khác gì cọp dữ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Sầu - Cưỡng hí vi Ngô thể