16/06/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ hứng (Cận thuỷ mao trai sổ trúc chuyên)
寓興(近水茅齋數竹椽)

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi PH@ vào 30/11/2017 06:29

 

Nguyên tác

近水茅齋數竹椽,
閑中好伴白云眠。
過門行客不相識,
這裡誰知別有天。

Phiên âm

Cận thuỷ mao trai sổ trúc chuyên,
Nhàn trung hảo bạn bạch vân miên.
Quá môn hành khách bất tương thức,
Giá lý thuỳ tri biệt hữu thiên.

Dịch nghĩa

Nhà tre mái tranh cạnh bờ nước,
Trong nhàn hạ ngủ ngon trong nhà làm bạn cùng mây trắng.
Khách đi qua cửa không hiểu rằng,
Ở trong này nào ai biết có một khoảnh trời riêng.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nhà tranh cạnh suối trúc chen nghiêng
Mây trắng bạn nhàn giấc ngủ tiên
Hành khách ngang nhà nào có thấy
Trong này ai biết mảnh trời riêng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ hứng (Cận thuỷ mao trai sổ trúc chuyên)