04/12/2021 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch phu nhân
石夫人

Tác giả: Tát Đô Lạt - 薩都剌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 15:24

 

Nguyên tác

危危獨立向江濱,
四旁無人水作鄰。
綠鬢懶梳千載髻,
朱顏不改萬年春。
雪為膩粉憑風傅,
霞作臙脂仗日勻。
莫道臉前無寶鏡,
一輪明月照夫人。

Phiên âm

Nguy nguy độc lập hướng giang tân,
Tứ bạng vô nhân thuỷ tác lân.
Lục mấn lãn sơ thiên tải kế,
Chu nhan bất cải vạn niên xuân.
Tuyết vi nị phấn bằng phong phó,
Hà tác yên chi trượng nhật quân.
Mạc đạo kiểm tiền vô bảo kính,
Nhất luân minh nguyệt chiếu phu nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhìn ra sông dáng đứng cao chót vót,
Nước kề bên không có một người thân.
Đầu biếng chải tóc ngàn năm thành búi,
Sắc không thay suốt cả vạn mùa xuân.
Tuyết làm phấn tô vào nhờ gió thổi,
Ráng thành son kẻ vội bởi trời gần.
Đừng bảo rằng không kính soi mặt đẹp,
Một vầng trăng chiếu sáng đến phu nhân.
Thạch phu nhân hoặc Thạch phu nhân phong 石夫人峰 là tượng đá núi cao hơn mười trượng hình người phụ nữ trên núi Ngũ Long 五龍, khu Ôn Lĩnh溫嶺, tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Lạt » Thạch phu nhân