17/06/2024 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân nguyệt hý tác ký nữ y
新月戲作寄女醫

Tác giả: Hồ Đắc Hạp - 胡得合

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2019 21:43

 

Nguyên tác

嫦娥仙藥最靈奇,
占得長生不老姿。
可惜一輪天月上,
每逢缺處未全醫。

Phiên âm

Thường Nga[1] tiên dược tối linh kỳ,
Chiếm đắc trường sinh bất lão ti (tư).
Khả tích nhất luân thiên nguyệt thượng,
Mỗi phùng khuyết xứ vị toàn y.

Dịch nghĩa

Thuốc tiên của Thường Nga rất hay rất lạ
Giữ được dáng dấp trẻ mãi không già
Khá tiếc cho một vành trăng ở trên trời
Chỉ có khuyết mà chưa có phương thuốc chữa cho đầy đặn được

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Hằng Nga chị có thuốc tiên hay
Bất lão trường sinh giữ khéo thay
Khá tiếc trăng kia còn chỗ khuyết
Thuốc đâu không chữa để trăng đầy?
Nguyên chú: “Bà thầy thuốc tên Quít, bị bệnh đậu mùa nên rỗ mặt từ nhỏ.”

Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

[1] Còn gọi là Hằng Nga. Theo Hoài Nam tử, Hậu Nghệ xin được thuốc của bà Tây Vương Mẫu, bị vợ là Hằng Nga lấy trộm rồi trốn lên cung trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Hạp » Tân nguyệt hý tác ký nữ y