22/05/2022 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái dục như gặm khúc xương

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2017 20:35

 

Như con chó đói ốm tanh
Đến bên lò thịt chạy quanh tìm mồi
Chủ lò quăng khúc xương hôi
Chó mừng gặm liếm rách môi, đau mồm
Tìm đâu ra miếng thịt thơm
Xương khô, bụng đói cũng hườn đói meo
Dục vọng, như khúc xương treo
Liếm hoài, liếm mãi eo xèo tháng năm
Vui thì ít, khổ thì thâm
Đoạn tận ly dục, khỏi thầm khổ đau!
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Ái dục như gặm khúc xương