31/07/2021 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Già nhưng già dẻo già dai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 09:16

 

Già nhưng già dẻo già dai,
Già gãy chân chõng, già sai chân giường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Già nhưng già dẻo già dai