31/07/2021 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc quần trên giá
Pants on the dresser

Tác giả: Khuyết danh Anh

Nước: Anh
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2008 10:18

 

Nguyên tác

Now I came home the other night,
Drunk as I could be;
Found some pants on the dresser
Where my pants ought to be.

Oh, come my wife, my pretty little wife,
Explain this thing to me
How come those pants on the dresser
Where my pants ought to be.

You blind fool, you drunken fool,
Can't you never see?
That's only a dish rag
My granny sent to me.

I've traveled this wide world over,
A hundred miles or more,
But a zipper on a dish rag
I never did see before.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tối thứ ba tôi về nhà muộn
Say, say, say thật là say-
Và thấy quần ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hằng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay,
Quần của ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hằng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có thắt lưng, dây khoá,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Anh » Chiếc quần trên giá