11/12/2022 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng ngư
放魚

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 17:24

 

Nguyên tác

早覓為龍去,
江湖莫漫游。
須知香餌下,
觸口是銛鉤。

Phiên âm

Tảo mịch vi long khứ,
Giang hồ mạc mạn du.
Tu tri hương nhị hạ,
Xúc khẩu thị tiêm câu.

Dịch nghĩa

Muốn sớm hoá rồng đặng bay đi,
Đừng có rong chơi nơi sông hồ.
Phải biết mồi nhử bao giờ cũng thơm tho,
Lưỡi câu bén nhọn sẽ đâm xuyên miệng mi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn hoá rồng sớm hơn dự định
Nơi sông hồ đừng tính rong chơi
Lưỡi câu núp sẵn trong mồi
Rất là bén nhọn móc xoi miệng mày

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Phóng ngư