13/07/2024 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh giang tảo độ
靈江早度

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2014 20:37

 

Nguyên tác

為停故又早臨行,
此處前年歷戰爭。
百歲遺骸潛土裡,
千秋碧草振冤聲。
有靈恭望陰扶事,
易見平安陽報誠。
海口非遙須勿去,
圖王惡甚古難更。

Phiên âm

Vị đình cố hựu tảo lâm hành,
Thử xứ tiền niên lịch chiến tranh.
Bách tuế di hài tiềm thổ lý,
Thiên thu bích thảo chấn oan thanh.
Hữu linh cung vọng âm phù sự,
Dị kiến bình an dương báo thành.
Hải khẩu phi dao tu vật khứ,
Đồ vương ác thậm cổ nan canh[1].

Dịch nghĩa

Vì dừng chân nghỉ mà lại phải sớm lên đường
Tại chốn này thuở trước đã trải bao phen tranh chiến
Xương rơi vãi trăm năm đang chìm trong đất
Nơi cỏ biếc ngàn thu vẫn vọng tiếng oan
Các vong hồn có thiêng thì phò tôi việc chóng xong
Gặp yên ổn rồi, xin tỏ lòng thành báo đáp
Ở đây dù chưa xa cửa biển cũng chớ tuỳ tiện ra đi
Nên hiểu rằng kẻ độc ác mưu đồ vương bá, trong tâm từ xưa vốn chẳng đổi dời

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vì dừng mà lại phải đi ngay
Bao độ giao tranh dấu vẫn dày
Xương vãi trăm năm chìm đất ấy
Cỏ xanh ngàn thuở tiếng oan đầy
Nếu thiêng phò giúp cho nên việc
Xin báo thành tâm buổi tới đây
Dẫu không xa cũng đừng thẳng bước
Đồ vương kẻ ác dạ không thay
Linh giang tức sông Gianh, tên chữ là Đại Linh giang, một sông lớn ở phía bắc tỉnh Quảng Bình, nơi bên giới đằng trong, đằng ngoài thường có nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt dưới thời Trịnh-Nguyễn.

[1] Tác giả muốn nói rằng các vong hồn oan khuất cứ bám tại chốn này mà báo oán, vì kẻ mưu đồ vương bá vốn chẳng có dạ nhân từ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Linh giang tảo độ