04/10/2022 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ve sầu

Tác giả: Xuân Đam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2015 13:08

 

Nằm mà có ngủ nổi đâu
Còn ra rả tiếng ve sầu ngày xưa
Tiếng buồn xao động nắng trưa
Mà da diết gió, mà thờ thẫn cây
Kêu chi kêu đến hao gầy
Mấy lần lột xác không thay được hồn
Tuổi thơ đành đã không còn
Kêu chi tha thiết mỏi mòn bấy nay
Bởi không uống hết niềm say
Nên ve treo xác trên cây. Mà sầu...
Cuộc tình mơ mộng gì đâu
Chung quy vẫn thuở ban đầu đấy thôi
Ta đi qua mấy phần đời
Tiếng ve còn hát chơi vơi trong lòng...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Đam » Ve sầu