06/12/2019 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt mưa, giọt trước giọt sau

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 15:13

 

Giọt mưa, giọt trước giọt sau
Giọt nào em tránh đớn đau hơn nhiều.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Giọt mưa, giọt trước giọt sau