20/06/2021 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh hậu phỏng mai kỳ 1
病後訪梅其一

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2014 20:22

 

Nguyên tác

夢得因桃數左遷,
長源為柳懺當權。
幸然不識桃並柳,
卻被梅花纍十年。

Phiên âm

Mộng Đắc[1] nhân đào sổ tả thiên[2],
Trường Nguyên[3] vị liễu sám đương quyền.
Hạnh nhiên bất thức đào tịnh liễu,
Khước bị mai hoa luỵ thập niên.

Dịch nghĩa

Mộng Đắc vì hoa đào mà bị giáng chức mấy lần,
Trường Nguyên vì liễu mà xược cầm quyền.
Ngang tàng chẳng biết do đào hay liễu,
Mà lại bị hoa mai khổ chục năm.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Mộng Đắc vì đào mãi biến thiên
Trường Nguyên vì liễu chống đương quyền
May ta không biết đào và liễu
Chỉ bị hoa mai luỵ mười niên
Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, Nguyễn Tôn Nhan biên soạn, NXB Văn hoá thông tin, 2002
[1] Tức Lưu Vũ Tích (772-842) 劉禹錫, tự Mộng Đắc 夢得, sau khi bị biếm đi Liên Châu, Lãng Châu trở về, nhân đến Hồng Đô quán xem hoa đào, làm một bài thơ, tể tướng Vũ Nguyên Hành xem bài thơ đó, cho rằng Lưu Vũ Tích có ý khinh ghét oán hận nên tìm cách dèm pha đày đi tiếp xuống Liễu Châu.
[2] Người xưa cho hữu là trên, tả là dưới, nên tả thiên là bị giáng chức.
[3] Tức Lý Bí 李泌 (722-789), tự Trường Nguyên 長源, nhân làm bài thơ Vịnh liễu 咏柳, bị Dương Quốc Trung 楊國忠 cho rằng Lý Bí dùng liễu để chửi dương nên sàm tấu, Lý Bí bị tước quan chức, đuổi về nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Bệnh hậu phỏng mai kỳ 1