16/01/2021 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi 04 - Kiều cậy em thay lời

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 22:03

 

Sự đâu sóng gió nổi cơn đen,
Chín chữ cù lao phải báo đền.
Ân nặng quản chi liều phận thiếp,
Tình thân âu sẽ chắp duyên em.
Nước non nghìn dặm đôi hàng lệ,
Tâm sự năm canh một bóng đèn.
Ướm hỏi Liêu Dương người có biết ?
Này là trâm quạt của làm tin.
Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Hồi 04 - Kiều cậy em thay lời