28/11/2022 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi 04 - Kiều cậy em thay lời

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 22:03

 

Sự đâu sóng gió nổi cơn đen,
Chín chữ cù lao phải báo đền.
Ân nặng quản chi đành phận thiếp[1],
Tình thâm[2] âu sẽ chắp duyên em.
Nước non nghìn dặm đôi hàng lệ,
Tâm sự năm canh một bóng đèn.
Ướm hỏi Liêu Dương người có biết?
Này là trâm quạt của làm tin.
Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 21
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003
[1] Có bản in là “đành phận thiếp”.
[2] Có bản in là “Tình thân”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Hồi 04 - Kiều cậy em thay lời