09/08/2022 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Ngọ tuế xuân chính nguyệt sơ nhất nhật hậu tự kinh để gia hương tác
丙午歲春正月初一日後自京抵家鄉作

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2013 22:04

 

Nguyên tác

繡楣新帖遞門開,
亦插花標撤石灰。
天上化機更歲月,
地中生氣動根荄。
週年作苦堪行樂,
懶我逢春欲放懷。
祗念去秋民食歉,
席前把盞重低徊。

Phiên âm

Tú mi tân thiếp đệ môn khai,
Diệc sáp hoa tiêu triệt thạch hôi.
Thiên thượng hoá cơ canh tuế nguyệt,
Địa trung sinh khí động căn cai.
Chu niên tác khổ kham hành nhạc,
Lãn ngã phùng xuân dục phóng hoài.
Chi niệm khứ thu dân thực khiểm,
Tịch tiền bả trản trọng đê hồi.

Dịch nghĩa

Nhà cửa trang hoàng, thiếp mới đề chữ, cổng mở đón xuân
Cũng dựng cây nêu, cũng rắc vôi
Trên trời hoá cơ chuyển vần năm tháng
Dưới đất sinh khí lay động nụ mầm
Quanh năm vất vả cũng nên vui chơi
Ta lười, gặp ngày xuân cũng muốn lòng thư thái
Chỉ có điều nghĩ đến người dân thiếu ăn từ mùa thu năm ngoái
Trước mâm cỗ, nâng chén lên lại thấy ngậm ngùi

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Trang hoàng mở cửa đón xuân khôi
Nêu dựng đầu nhà đã rắc vôi
Dưới đất khí sinh chồi nảy lộc
Trên trời cơ hóa tháng năm trôi
Vui chơi phút chốc quên vất vả
Thư thái ngày xuân một chút thôi
Nghĩ đến dân lành còn đói kém
Ngậm ngùi nâng chén trước mâm sôi
Nguồn: Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Bính Ngọ tuế xuân chính nguyệt sơ nhất nhật hậu tự kinh để gia hương tác