28/10/2020 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà Lăng trúc chi ca kỳ 02
茶陵竹枝歌其二

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 13:29

 

Nguyên tác

楊柳深深桑葉新,
田家兒女樂芳春。
刲羊擊豕禳瘟鬼,
擊鼓焚香賽土神。

Phiên âm

Dương liễu thâm thâm tang diệp tân,
Điền gia nhi nữ lạc phương xuân.
Khuê dương kích thỉ nhương ôn quỷ,
Kích cổ phần hương tái thổ thần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dâu chớm xanh khi thuỳ dương đậm sắc
Gái nhà nông vui với tuổi thanh xuân
Cúng ôn dịch thường giết dê nấu lợn
Bái thổ thần lại đánh trống đốt hương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Trà Lăng trúc chi ca kỳ 02