23/05/2024 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập lục tự lệnh kỳ 3
十六字令其三

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2007 12:33

 

Nguyên tác

山,
刺破青天鍔未殘。
天欲墮,
賴以拄其間。

Phiên âm

San,
Thích phá thanh thiên ngạc vị tàn.
Thiên dục đoạ,
Lại dĩ trụ kỳ gian.

Bản dịch của Nam Long

Non,
Chọc phá trời xanh đỉnh chửa mòn.
Trời tưởng sập,
Lại làm cột chống vòm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Thập lục tự lệnh kỳ 3