21/08/2022 03:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sau khi yêu
After love

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/07/2021 19:25

 

Nguyên tác

There is no magic any more,
We meet as other people do,
You work no miracle for me
Nor I for you.

You were the wind and I the sea —
There is no splendor any more,
I have grown listless as the pool
Beside the shore.

But though the pool is safe from storm
And from the tide has found surcease,
It grows more bitter than the sea,
For all its peace.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Không còn ma thuật nào đâu,
Mình gặp đây cũng như bao con người,
Phép màu anh đã cạn vơi
Thì em đây cũng xa rời anh thôi.

Anh là gió biển là em -
Huy hoàng nay đã tan chìm xa xôi,
Em như vũng nước rã rời
Bên bờ hoang hoải chơi vơi giữa đời.

Dù cho bão tố tơi bời
Hồ kia vẫn thấy vợi vời triều dâng,
Triều cao hơn biển mấy tầng,
Ngàn năm biển cả vẫn hằng bình yên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Sau khi yêu