05/02/2023 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chi di
搘頤

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 15:34

 

Nguyên tác

百索情頭亂似絲,
無言攲枕獨搘頤。
鬚髯却羨長逾尺,
率尓橫肱一拂之。

Phiên âm

Bách sách tình đầu loạn tự ty,
Vô ngôn ky chẩm độc chi di.
Tu nhiêm khước tiện trường du xích,
Suất nhĩ hoành quăng nhất phất chi.

Dịch nghĩa

Tình cảm bức xúc rối như tơ
Chẳng nói, tựa gối, chỉ ngồi chống cằm
Râu ria lại muốn dài hơn thước
Đưa cánh tay ngang gạt nó đi

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Muôn mối tơ vò dạ rối bong
Chống cằm tựa gối bặt đêm ròng
Râu ria lại muốn dài hơn thước
Vung cánh tay ngang gạt phắt xong
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Chi di