20/10/2021 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 3
庚子二月別諸弟其三

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2008 09:27

 

Nguyên tác

從來一別又經年,
萬里長風送客船。
我有一言應記取:
文章得失不由天。

Phiên âm

Tòng lai nhất biệt hựu kinh niên,
Vạn lý trường phong tống khách thuyền.
Ngã hữu nhất ngôn ưng ký thủ:
Văn chương đắc thất bất do thiên.

Bản dịch của Phan Văn Các

Kể từ li biệt một năm rồi
Thuyền khách gió đưa vạn dặm dài
Anh có một lời nên nhớ lấy:
"Văn chương được mất chẳng do Trời!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Canh Tý nhị nguyệt biệt chư đệ kỳ 3