17/10/2021 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2
飲湖上初晴後雨其二

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 04:40

 

Nguyên tác

水光瀲灩晴方好,
山色空蒙雨亦奇。
欲把西湖比西子,
淡妝濃抹總相宜。

Phiên âm

Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo,
Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.
Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,
Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.

Dịch nghĩa

Trời vừa hừng, mặt hồ sóng gợn lăn tăn,
Mưa bay mịt mờ sắc núi đẹp biết bao.
Muốn đem Tây hồ so với Tây Thi,
Trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp cả.

Bản dịch của Nam Trân

Dưới nắng long lanh màu nước biếc
Trong mưa huyền ảo vẻ non tươi
Tây hồ khá sánh cùng Tây tử
Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2