08/02/2023 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lang bạt 2
狼跋2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2006 21:09

 

Nguyên tác

狼疐其尾、
載跋其胡。
公孫碩膚、
德音不瑕。

Phiên âm

Lang trí kỳ vĩ,
Tái bạt kỳ hồ.
Công tốn thạc phu,
Đức âm bất hồ (hà).

Dịch nghĩa

Chó sói thoái lui thì đạp nhằm cái đuôi,
Bước tới thì đạp nhằm miếng da thòng ở cổ.
Chu công từ tốn những vinh dự to tát và tốt đẹp.
Cho nên danh dự tốt đẹp của ngài không bị tỳ vết nào.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lui thì sói vấp đuôi dài,
Miếng da thòng cổ tiến thời đạp qua.
Công từ danh dự vinh hoa.
Tiếng tăm chẳng bị tỳ hà tổn thương.
Chú giải của Chu Hy:

Chương nầy thuộc hứng.

Đức âm, danh dự tốt.
Hà (đọc hồ cho hợp vận), vết xấu.

Trình tử nói: Chu công xét xử lấy mình thì lúc nào cũng nơm nớp giữ lòng kính cẩn lo sợ. Chu công giữ lòng chân thành thì lồng lộng thản nhiên không có ý lo nghĩ trở lại. Cho nên ngài không mất đức độ của bực thánh nhân, mà danh dự tốt của ngài cũng không có tỳ vết gì cả.

Thiên lang bạt có 2 chương, mỗi chương 4 câu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lang bạt 2