21/05/2022 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oán vương tôn kỳ 3
怨王孫其三

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 17:49

 

Nguyên tác

湖上風來波浩渺
秋已暮
紅稀香少
水光山色與人親
說不盡
無窮好
蓮子已成荷葉老
清露洗
蘋花汀草
銀沙鷗鷺不回頭
似也恨
人歸早

Phiên âm

Hồ thượng phong lai ba hạo diểu
Thu dĩ mộ
Hồng hy hương thiểu
Thuỷ quang sơn sắc dữ nhân thân
Thuyết bất tận
Vô cùng hảo
Liên tử dĩ thành hà diệp lão
Thanh lộ tẩy
Tần hoa đinh thảo
Ngân sa âu lộ bất hồi đầu
Tự dã hận
Nhân quy tảo

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sóng dậy mặt hồ làn gió thổi
Thu đã muộn
Hồng thưa hương vợi
Non xanh nước biếc với người quen
Nói chẳng xiết
Điều ca ngợi
Sen hạt đã thành lá khô lụi
Sương gieo tẩy
Hoa tần cỏ bãi
Âu cò bãi cát chẳng quay đầu
Chừng cũng hận
Người về mãi
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Oán vương tôn kỳ 3