15/04/2021 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 132

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 12:08

 

Rỗi, chăng có việc, dưng dưng,
Ngày tháng phong lưu [...][1]
Nhiều ít của nhà đòi thửa cỏ,
Dữ lành sự thế thấy bằng thăng[2].
Hôm mai nghĩa [...][3]
Tơ tóc hay lòng nguyệt một vừng,
Dù nhẫn chăng sang, thìn sức khoẻ,
Trời cao lồng lộng có thăng bằng.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1, 3] Bản Nôm mất chữ.
[2] Như không có gì xảy ra cả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 132