12/06/2024 23:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giặt áo trên sông Bạch Đằng

Tác giả: Thi Hoàng - Hoàng Văn Bộ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 01:20

 

Thắng Mỹ trận cuối cùng
Ta ra sông giặt áo

Với sức nước nở nang
Với tầm trời cao ráo
Thật mà sao kỳ ảo
Con thuyền ơi, con thuyền!

Giặt áo nào anh em
Hôm nay trời nắng đẹp
Nắng từ bể đông lên
Nước từ nguồn chảy xuống


Quân Nguyên, quân Nam Hán
Ở ngược dòng thời gian
Những cái chết lưu vong
Nói gì trong cát lấm

Phía Tràng kênh đá ngóng
Phía Thuỷ Nguyên lúa vời
Chỉ dòng nước trôi thôi
Lòng sông thì vẫn đó

Tấm áo đầy bụi đường
Những tháng năm gian khổ
Giặt nước sông Bạch Đằng
Gửi dòng sông bụi đỏ

Nhận của sông lịch sử
Để không quên, đừng quên
Để thấm trong vải mềm
Một dòng sông tâm khảm

Bờ gió và bờ nắng
Hong đều cho áo khô
Thấy trời đất rộng ra
Khi mặc vào tấm áo

Hồn nước non thơm thảo
Như phù sa nhân từ
Làm tươi tốt lòng ta
Tự lòng sông lớn ấy

Gió sau lưng thổi dậy
Nghe Bạch Đằng đi bên
1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Hoàng » Giặt áo trên sông Bạch Đằng