23/07/2024 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thắng phong hầu
勝封侯

Tác giả: Trần Quốc Toại - 陳國遂

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 10:14

 

Nguyên tác

簑笠五湖榮佩印,
桑麻蔽野勝封侯。

Phiên âm

Thoa lạp Ngũ Hồ vinh bội ấn,
Tang ma tế dã thắng phong hầu.

Dịch nghĩa

Mang tơi đội nón ở chốn Ngũ Hồ vinh dự hơn đeo ấn,
Dâu gai đầy nơi đồng nội sướng hơn được phong hầu.

Bản dịch của Cao Huy Giu

Tơi nón Ngũ Hồ hơn giữ ấn,
Dâu gia đầy nội vượt phong hầu.
Đây là hai câu của một bài thơ trong Sầm Lâu tập đã mất, được chép trong Đại Việt sử ký toàn thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quốc Toại » Thắng phong hầu