07/12/2022 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhóm bếp

Tác giả: Phan Duy Đồng

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2018 08:04

 

Đom đóm đêm đêm nhóm bếp
Lửa hắt lập loè, lập loè
Đi đâu mang theo bếp đó
Lập loè sáng cả bờ tre

Ban ngày làm gì? Ở đâu?
Khuya rồi mới lo nhóm bếp
Đom đóm thổi lửa đằng đầu
Đằng đuôi lập loè dấu khói
Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Duy Đồng » Nhóm bếp