29/01/2022 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sang sợi

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 24/04/2008 19:56

 

Tất gót thủng mộng mấy đời đế mới
Lòng đợi lành ai mạng sợi sang xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Sang sợi