19/10/2021 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em muốn hỏi bạn một lời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2015 16:23

 

Em muốn hỏi bạn một lời,
Mặt trời ở đó, trốc trời ở mô?
Em về van đất đất ơi!
Ra đây anh chỉ trốc trời cho em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em muốn hỏi bạn một lời