14/08/2020 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biểu hữu mai 3
標有梅 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 08:13

 

Nguyên tác

標有梅,
頃筐塈之。
求我庶士,
迨其謂之!

Phiên âm

Biểu hữu mai,
Khuynh khuông hý chi.
Cầu ngã thứ sĩ.
Đãi kỳ vị chi.

Dịch nghĩa

Quả mai đã rụng,
Hãy nghiêng giỏ mà lượm vì quả mai đã rụng hết xuống đất, không còn quả nào trên cây nữa (mùa đã qua quá xa, thời đã quá trễ).
Kẻ sĩ tìm đến em để cưới,
Hãy lo kịp đến nói em (để hẹn ước thì việc hôn nhân đã định xong).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hôm nay mai đã rụng đầy,
Chỉ đành nghiêng giỏ đem mai nhặt vào
Tìm em mà cưới vị nào,
Một câu đến nói hẹn nhau được rồi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hí: lượm lấy, nghiêng giỏ mà lượm bỏ vào, thì là quả mai đã rụng hết rồi vậy.
vị chi: thì chỉ nói với nhau mà ước hẹn ắt có thể định xong việc hôn nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Biểu hữu mai 3