03/08/2020 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Được làm vua, thua làm giặc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:25

 

Được[1] làm vua, thua làm giặc
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Dị bản: "thắng".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Được làm vua, thua làm giặc