28/03/2023 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyên người đời

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 01:32

 

Cho hay thiên hạ khéo xem gương
Hễ khó thời thôi mấy kẻ màng
Miệng nói đã đành[1] mua chuyện ghét
Tay không chưa dễ[2] ép người thương
Khéo khôn ai cũng tranh[3] phần được
Trong sạch ta thời[4] giữ mực thường
Ði lại chẳng qua thời với mệnh
Cũng đừng thắc mắc[5], chớ lo lưòng.
Nguồn: Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
[1] Dị bản: toan.
[2] Dị bản: dễ dám.
[3] Dị bản: dễ chen.
[4] Dị bản: nhưng.
[5] Không yên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Khuyên người đời